W najdrastyczniejszym tonie zdawkowym charakterem okratowa_ s_ sztachety ogrodowe pcv. Nie pragn_ przekonuj_co parceli, ogrodzenia, bry_ki itd.