Khi bạn có nhu cầu s* dụng các vách k*nh cường lực để trang tr* nh* bạn hoặc cải tổ diện mạo của TAND nh* thương mại của bạn, bạn cần cân nhắc l*m sao những bờ tường k*nh n*y dường như được mua v* dáng vẻ. bao gồm bức vách k*nh dân dụng v* thương mại trông tuyệt đẹp, v* gồm có bức vách k*nh khác trông rất hùng vĩ, ch*o mừng hoặc trong veo. thực hiện các mẹo ở đây để tìm một bờ tường k*nh ho*n hảo cho nh* hoặc công sở của bản thân1. Vách k*nh trong suốt

Vách k*nh sáng tỏ l* có *ch trong một không gian nên cảm nh*n c*ng mở c*ng tốt. Vách k*nh phân biệt ch*nh l* niềm vui để c*i đặt trong văn phòng v* công sở của bạn, nơi mỗi công sở thu*n tiện nhìn từ bên ph*a ngo*i. chúng ta có thể treo rèm ở mỗi văn phòng để tạo chút *t tây riêng cho mỗi CN, nhưng những bức vách k*nh văn phòng v* công sở n*y l*m bầu khâu kh* có cảm nghĩ tân tiến.

Vách k*nh sáng tỏ dễ áp dụng nếu bạn muốn viết tên v* title trên vách k*nh. Bạn có thể thực hiện các bức vách k*nh biệt l*p để cách biệt mỗi phòng Họp Báo Hội nghị với phần sót lại của văn phòng công sở. hơn nữa, bạn có nhu cầu nhìn thấu những bức vách k*nh n*y v* tìm thấy thiết kế tuyệt vời của mỗi văn phòng. Những bức tường k*nh trong suốt gây tạo điểm đặc biệt với khách của mình cùng một bức tường k*nh trong suốt cấp phép bạn đánh tên trước các căn.2. Vách k*nh công sở mờ đục

Vách k*nh thiết kế bên ngo*i kinh tế hình như được s* dụng để đóng c*a văn phòng v* phòng. bạn cũng có thể chọn những bức vách k*nh mờ đục để che giấu các công sở, hoặc những bức tường k*nh mờ đục n*y hình như có một cấu trúc đáng yêu m* kể cả khách của bạn muốn cảm giác. bạn cũng có thể ẩn logo hoặc tên của khách h*ng trong kết cấu của bờ tường k*nh v* các bờ tường k*nh mờ ch*o bán nhiều sự riêng tư như vách thạch cao.

ngo*i ra, vách k*nh văn phòng mờ đục đẹp hơn nhiều so với vách thạch cao truyền thống. bạn cũng có thể nh*n được k*nh m*u đến Color cho các phòng, hoặc bạn cũng có thể mua những bờ tường k*nh mờ đục được sơn trong 1 dáng vẻ m* bạn nghĩ phù hợp với t*nh cách của căn nh*.

3. Vách k*nh tô điểm

Vách k*nh trang tr* l* những bờ tường k*nh trơ trọi khắp văn phòng công sở hoặc hộ gia đình mang đến chút *t đặc trưng cho căn phòng. Khi bạn oder đơn h*ng một bức vách k*nh kiểu thế n*y, Bạn có thể thêm Color hoặc thiết kế m* bạn nghĩ rằng đẹp. chúng ta cũng có thể buộc phải nh* thiết kế bấm giấy, áp ph*ch v* văn bản giữa hai tấm k*nh khi bức vách k*nh được thiết kế. Sơn có lẽ cũng được đổ v*o khuôn chai lọ thủy tinh, hoặc một b*i thơ / câu chữ có thể được nhúng trong thiết kế vách k*nh.bờ tường k*nh n*y trông giống như nó thuộc về một căn nh* lộng lẫy hơn hẳn. chúng ta cũng có thể đặt bức vách k*nh n*y ở trong nh* khách của bạn, ở lối v*o văn phòng công sở của mình, hoặc ở ph*a trước của tòa nh*. Những bức tường k*nh n*y hình như khá rộng, hoặc bờ tường k*nh l*m phá cách bằng k*nh giống như được dùng ở một nơi không biệt l*p.

4. c*a kiếng

C*a k*nh l* một bổ sung m* chúng ta có thể áp dụng cho bất kỳ nh* hoặc văn phòng công sở bất ngờ. C*a k*nh có tác dụng văn phòng công sở trông văn minh, v* c*a kiếng thêm chút *t hình tượng cho văn phòng. Những ô c*a n*y sẽ có các đồ v*t hao hao m* bạn cũng có thể đặt v*o các phần khác của căn nh*, v* Bạn có thể thêm các chấm phá trang tr* được kể ở ph* a trên. Rất dễ d*ng cho các C*a k*nh mở v* đóng vì bản lề đặc biệt được tạo ra cho các c*a n*y để l*m cho chúng an ninh khi s* dụng.5. Vách k*nh liên can

Vách k*nh can hệ l* một bổ sung c*p nh*t đáng yêu cho 1 doanh nghiệp lớn nơi bạn học ngo*i liên quan mặt tiền. xúc tiến ph*a đằng trước m* bạn đã tạo giống như thể hiện những gì diễn ra sau h*u đ*i. Bạn có thể xếp tất cả các v*t phẩm của mình đằng sau bức vách k*nh để chắc l* nh*n thấy chúng m* không bị ăn cắp. chúng ta cũng có thể trang tr* bức tường k*nh, hoặc chúng ta có thể cắt bờ tường k*nh như một bức tường k*nh ở trong nh* bếp cũ.

Phần kết án

Vách k*nh hình như được s* dụng ở nh* hoặc công sở của bản thân để l*m được một chiếc trông xin xắn m* không thể tái tạo. Vách k*nh có vẻ được s* dụng l*m điểm nhấn ở trong nh* hoặc công sở của mình, v* chúng ta cũng có thể có được một C*a k*nh lớn l* một phần của bức vách k*nh. Bạn có thể chế biến một có mang văn phòng công sở mở với những bờ tường k*nh v* chúng ta cũng có thể lấy một bờ tường k*nh cho can hệ của bản thân mình để người đặt h*ng có thể thấy những gì ra mắt sau h*u trường.